Tagged: Destiny 2

Destiny 2 0

Destiny 2 je začiatkom veľkého príbehu

Destiny 2 práve vychádza na Xbox One a prví nedočkavci tak už zrejme uvideli smutný osud Posledného mesta na Zemi a predierajú sa ďalej ako skupinka menších „vyhnancov“ bez svetla na vlastnej planéte (a nielen na...