Označené: MLG

Activision MLG 0

Activision kúpil MLG!

Čo sa stane, keď sa dva terče posmeškov spoja? Je to akoby ste delili nulou a môže to mať fatálne dôsledky buď na meno MLG alebo na existenciu vtipov a vtipných MLG videí. Ale...