Označené: Matter

Bungie Matter 0

Bungie si registrovalo ochrannú známku Matter

Bungie uzavrelo s Activisionom 10-ročnú dohodu, ktorá mala zahŕňať vývoj Destiny, ale ako sa zdá, nemusí to byť jediný projekt v ich príprave. Štúdio totiž ešte koncom septembra/září získalo ochrannú známku na logo a...