Označené: Friday the 13th

0

Friday the 13th v podstate končí

Prebiehajúci súdny spor medzi tvorcami Friday the 13th prakticky už dnes značí koniec hry. Autori hry na oficiálnom fóre povedali, že kvôli prebiehajúcemu súdnemu sporu s majiteľmi značky ukončili vývoj všetkého obsahu do hry....