Označené: Xbox

Xbox Logo 1

Je toto hardvér Xbox Scarlet?

Človek sa už dnes vyhne únikom informácií len ťažko. Platí však, že väčšina z nich je len v textovej podobe bez vizuálnych dôkazov (čo môže mať svoje výhody). V prípade najnovšieho úniku od @BastienTech...